Училища

Нов стандарт за иновативни училища

С въвеждане на иновативни практики ще се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. Целта е да се даде шанс да се разчупи мисленето в училище, както на учениците, така и на учителите и на родителите,  да стане то по-модерно и обърнато към бъдещето.

За да бъде едно училище иновативно то трябва да докаже, че има възможност да повиши качеството на образованието като разработва и въвежда иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението, да организира по нов начин управлението, обучението и образователната среда; да използва нови методи на преподаване; да разработва по нов начин учебното съдържание, програмите и плановете.

Това съобщи директорът на дирекция „Организация, контрол и инспектиране“ в МОН, Лазар Додев, при представянето на проекта за Стандарт за институциите в системата на предучилищното и училищното образование и реда за определяне на националните училища и на иновативните училища.

За получаване на статут на иновативно училище към министъра на образованието и науката ще се създава Комисия за иновативните училища с участието на психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, лица с доказан опит при създаване и приложение на иновации в областта на образованието, науката и технологиите. Комисията разглежда постъпилите в МОН училищни проекти до 31 януари 2017 г., за да може от и учебната 2017/2018 г. да почнат работа. Ежегодно ще се предлага проект на Списък на иновативните училища, обясни г-н Додев.

Като пример за иновация в училище бе дадено учебно заведение, което има проблем с успеха и отсъствията в региони, където групи ученици са с по-ниски от средните възможности, включително тези, които нямат добри познания по български език. Там ще могат да разработват училищна програма за иновация за учениците от първи до четвърти клас, в която се ограмотяват по различен начин от този, по който се ограмотяват всички ученици. Чрез електронни продукти за развитие на речта, чрез  повече игрови прийоми, песни, упражнения за стимулиране на положителни емоции. 

Снимка: vlevski.eu