Училища

Нов институт в Университета по библиотекознание и информационни технологии

В структурата на Университета по библиотекознание и информационни технологии в София да бъде открит Институт за изследване и развитие на лидерството в информационна среда, реши на изнесено заседание в Бургас правителството на Република България.

Институтът ще функционира като изследователско, консултантско и методическо звено. В него ще се провежда научноизследователска дейност, ще се разработват проекти, концепции и програми в областта на лидерството в различни сектори на обществения живот.

Предложението за откриването на Института е на Академичния съвет на висшето училище.

Източник: Пресцентър на МОН