Учители

Нови 8100 учители излизат в пенсия тази година

Просветното министерство очаква 8100 учители и 2900 непедагогически специалисти да се пенсионират през 2018 г. Това става ясно от проектите на новите национални програми в средното образование, с които на училищата се отпуска финансиране извън делегираните бюджети. За техните обезщетения са планирани 28 млн. лв., колкото бяха предвидени и за миналата година.

Програмата „Оптимизация на училищната мрежа“ традиционно гълта половината от общия ресурс за проектно финансиране, но тази година за пръв път не са предвидени средства за закриване и преобразуване на училища, т.е. може да се приеме, че тази част от оптимизацията е завършила. Очакването в пенсия да излязат 8100 учители не е необичайно – за миналата година прогнозите бяха за 9000 напускащи системата, а реално се пенсионираха 8442 преподаватели. Педагозите у нас са около 90 000, а в началото на учебната година незаети бяха около 1000 позиции. С непедагогическите специалисти обаче прогнозите бяха надхвърлени – при планирани 2700 души в заслужен отдих през 2017 г. са излезли 3389 такива служители. Изразходваните средства за изплащане на обезщетенията при пенсиониране също надхвърлиха значително планирания бюджет – вместо предвидените 28 млн. лв. реално бяха похарчени 46.9 млн. лв. Предстои да видим дали тази година процесът ще се вмести в планираното.

За екипите по издирване на отпаднали ученици ще има 450 хил. лв. 50 хил. лв. са за популяризиране на работата им, а 250 хил. лв. – за покриване на разходите за пътни пари, за дневни и др. За подобряване на взаимодействието на образователните институции с родителите са предвидени 150 хил. лв., като максимумът, който една институция може да получи по този модул, е 4950 лв.

За внедряване на модерни технологии в училищата са планирани 10 млн. лв., с 200 хил. лв. по-малко от м.г. Доста по-разширен е обхватът, а оттам и бюджетът на програмата за осигуряване на съвременна образователна среда. За материалната база на професионалните училища отново има 1.5 млн. лв., за подобряване на експерименталната работа по природни науки в седми и девети клас – 2 млн. лв. (с 400 хил. лв. по-малко от м.г.), а за целодневното обучение – 800 хил. лв. За пръв път ще има 100 хил. лв. за провеждане на учебни часове и видеоуроци в музеите. За модернизиране на учебното съдържание в професионалните училища са предвидени 230 хил. лв.

Източник: segabg.com