Мнения

Нови членове на съвета за тристранно сътрудничество в образованието

Представиха двама от членовете на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в сферата на средното образование.

Това са Надежда Николчева – председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета, и Стефанка Балева – председател на Сдружението на директорите в средното образование. 

Източник: МОН