Институции

Нови центрове заменят интернатите

Четирите останали интерната в страната – социално-педагогическият интернат в село Варненци и възпитателните училища интернати в разградското село Завет, пазарджишкото Ракитово и плевенското Подем, ще бъдат постепенно закрити.

Те ще бъдат заменени с нови центрове, които трябва да съчетаят образователната услуга от училището и социалната услуга с подкрепа от местните социални структури. В тях ще се работи с деца, които имат някакви противоправни деяния или са застрашени да извършат такива. Това обясни Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование“ пред „Монитор“.

Съгласно закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните възпитателните училища и социално-педагогическите интернати се определят от закона за предучилищното и училищно образование като специална училища. Според подготвяния закон за детското правосъдие от Министерството на правосъдието обаче не се предвижда съществуването на интернати. „Идеята е постепенно да отпадне нуждата от тези училища.

Тази година закриваме в Керека, догодина вероятно ще има още. В синхрон с това, което се променя от законодателството“, обясни Ганчева. Както бе обявено през юли, възпитателното училище-интернат „Св. Кирил и Методий“ в габровското село Керека се закрива от началото на предстоящата учебна година. В него се обучаваха девет деца – три от тях трябваше да бъдат реинтегрирани в семейна среда, след като възпитателните им мерки биват прекратени. Едно дете трябваше да бъде насочено към социална услуга, а останалите да бъдат прехвърлени във възпитателните училища в селата Завет и Ракитово. „Тези училища ще изчезнат, но не изведнъж. Докато не се осигури алтернативата и тези центрове, съгласно подготвяния закон, не бъдат направени няма как да закрием системата“, обясни Ганчева.

Докато бъдат готови другите услуги и новите центрове могат да поемат децата, поетапно ще отпадне и нуждата от специални училища, регламентирана в Закона срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и този за предучилищно и училищно образование. „Те ще са вероятно към Министерството на правосъдието, но това не означава, че останалите няма да имат принос. МОН ще осигурява образованието, а социалното министерство – социални услуги като структури“, обясни още Ганчева.

Източник: monitor.bg