Ученици

Нови условия при издаване на удостоверения за професионална квалификация

Поправки в наредба на МОН гласят, че при издаването на удостоверения за професионална квалификация, нужни за работа в чужбина, вече няма да е нужно да се използва квалифициран електронен подпис, а само електронен подпис.

По този начин отпадат и свързаните с използването на квалифициран подпис технологични ограничения – като изисквания за инсталиране на допълнителни програми, използване на конкретен браузър и т.н.

В резултат на това значително ще се разшири кръгът на лицата, които могат и искат да се възползват от преимуществата на предоставяната по електронен път услуга, посочват вносителите в мотивите си.

Експертите посочват, че кандидатите за тези удостоверения ще бъдат облекчени при плащане по електронен път – занапред няма да има нужда те да прилагат документ за платена такса, тъй като информацията за извършеното плащане ще постъпва автоматично.

Източник: actualno.com