Мнения

Нови условия за студентските стипендии

Правителството прие изменения и допълнения в постановлението за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации, съобщиха от правителствената пресслужба.

Промените предвиждат средствата от държавния бюджет за изплащане на стипендиите на студентите-български граждани, за последното тримесечие на 2016 г. и за 2017 г., да бъдат увеличени с до 20%. Променен е и месечният размер на стипендията, като тя ще бъде не по-ниска от 70 лв. и не по-висока от 150 лв., също така е увеличен и размерът на наградите и помощите, които ректорът може да отпуска на студенти и докторанти от 200 на 300 лв.

Предвидено е промените да влязат в сила от летния семестър на учебната 2017 г. Целта е да бъдат отличени и стимулирани най-добрите студенти за постиженията им в обучението, независимо от професионалното им направление.

Студентите ще могат да кандидатстват за повече от един вид стипендия, но ще могат да получат по избор въз основа на писмено заявление само една от стипендиите. С постановлението се въвеждат стипендии, определени само по един от задължителните показатели – „среден успех“. Висшите училища задължително определят част от средствата за стипендии да се предоставят само по показателя „среден семестриален успех“, съгласувано със студентския съвет. 

Източник: novini.bg