Мнения

Нови такси за оценяване и одобряване на учебници

Правителството одобри промени в Тарифата за таксите, които се събират от Министерство на образованието и науката, в частта за таксите за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала. Размерът на таксите не е променян в продължение на 12 години. Актуализацията му е свързана с увеличаване на броя на оценителите от осем на 13 и на разходите за командировки до 80 лв.

В съответствие с държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебници и учебни помагала, вносителите ще заплащат за оценяване на познавателна книжка и на учебник такса от 600 лв., за учебен комплект – 975 лв.

Източник: МОН