Мнения

Нови скандали с европари за науката и образованието

Напрежението около така очакваните от родната научна общност 4 нови центъра за върхови постижения и 8 за компетентност, които трябва да се изградят с 350 млн. лв. по оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (НОИР), се покачва.

Заради променени в последния момент условия учените поискаха удължаване на срока за кандидатстване до 15 март. Според сегашния регламент проекти могат да се подават до 19 часа на 23 януари. На 30 декември 2016 г. МОН излиза със съобщение на сайта на оперативната програма, че в процеса на даване на разяснения на потенциалните кандидати са установени някои „фактически грешки и/или несъответствия на документи от условията за кандидатстване спрямо критериите за избор на операции“. Във връзка с това от управляващия орган на програмата (дирекция „Структурни фондове“ в МОН) са коригирали грешките.

Според учените обаче така се променят съществено одобрени преди това критерии, което налага да се поправят и части от самите проекти. Затова в писмо до вицепремиера по еврофондовете Томислав Дончев 15 учени, сред които 11 директори на институти от БАН, се обърнаха с молба срокът за кандидатстване да се удължи, пише в. „Сега“.

Зам.-министърът на образованието Красимир Киряков обаче посочи преди ден, че срокът, който вече бе удължен от 3 на 5 месеца, е бил напълно достатъчен за изготвяне и подаване на проектите. Взето е обаче под внимание искането им проектите да не се превеждат от заклет преводач, а просто да бъдат преведени на английски език. Шефът на главна дирекция „Структурни фондове“ към МОН Цветана Герджикова пък бе категорична, че нищо в правилата за кандидатстването не е променено по същество.

„Става дума за технически грешки от рода например буква „ф“ да се замени с буква „х“ и несъответствия в номерата на някои приложения към насоките за кандидатстване. Дори да не ги бяхме поправили, това нямаше да е причина за отхвърлянето на даден кандидат“, коментира тя.

Въпреки че до крайния срок за подаване на проектите остават пет дни, в образователното министерство все още не е постъпило нито едно предложение. Според Киряков традиционно проекти се подават в последната седмица, особено когато става дума за толкова сложни и обемни материали, каквито се изискват за въпросните научни центрове. Все пак Киряков призова кандидатите да не чакат последния момент, за да изпратят идеите си.

Учените твърдят, че в разясненията, които МОН дава на кандидатстващите организации и които стават част от официалните документи по програма, „периодично се правят концептуални промени за подготовка на проектните предложения“. Такива били основно отговорите на въпроси, свързани с методиката за оценка на проектите и начина на подаването им, по които управляващият орган дава разяснения, които противоречат на първоначалните указания от същия орган и изменят съществено одобрените вече критерии за избор на операции.

Най-фрапиращите случаи били свързани с допустимостта на научния екип и на асоциираните партньори по проекта, начина на подбор и на тълкуване на критериите за оценка и др. Вероятно това е причината след промените от 30 декември от насоките за кандидатстване изненадващо да отпаднат всички давани отговори и разяснения, които по принцип би трябвало да останат публични.

Източник: actualno.com