Мнения

Нови свободноизбираеми профили за обучение

Новост са профилите по информатика и предприемачество, а има и профили по природни науки, изобразително изкуство, музика и физкултура в специализираните за тази цел гимназии. Знанията, които учениците ще получават по тези предмети, ще бъдат много по-задълбочени и на по-високо ниво от това, на което се учат сега. Това важи особено за избираемия модул, където ще се надграждат знания, които децата са получили в задължителния.

Учениците, които се профилират в областта на информационните технологии, ще учат мултимедия и уебдизайн. Записано е, че те трябва да могат да създават и поддържат уебсайтове.

Бъдещите предприемачи пък ще учат всичко за пазарите и ще трябва да могат да ги анализират, както и да познават цялата нормативна база и организационно-правните форми на бизнеса. От тях ще се иска също да разработват бизнес планове за конкретна предприемаческа дейност, както и да умеят да вземат управленски решения.

Източник: standartnews.com