Ученици

Нови правила за матурите от 2022 г.

До 2022 г. зрелостниците ще полагат зрелостни изпити въз основа на учебните програми, по които са обучавани при действието на Закона за народната просвета и нямаме основание да променяме формата, но от 2022 г. новият Закон за предучилищното и училищното образование изисква вече да има зрелостни изпити на две равнища – върху общообразователната и профилираната подготовка. Това каза във вторник при представянето на резултатите от матурите в 12-клас Евгения Костадинова – директор на дирекцията „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в Министерството на образованието и науката.

По думите й това означава да има различни зрелостни изпити в зависимост от това дали един ученик е изучавал предмет, като профилиращ, или само като общообразователен. Форматът за държавните зрелостни изпити се определя с наредба на министъра на образованието и науката, като този формат следва учебните програми, по които се обучават учениците, обясни Костадинова. Тя добави, че учениците, които през тази година са в осми клас, ще са първият випуск, който ще държи тези нови матури в 12-и клас през 2022 г. До десети клас учениците, които са приети в профилирани гимназии, не учат профилиращи предмети, но в 11- и 12-и клас има профилирана подготовка.

Зрелостниците, които са в професионални гимназии още от осми и девети клас започват с отделни часове по професионална подготовка. Когато този випуск завършва 12-и клас, в зависимост от това дали са учили профилирана или професионална подготовка, вторият им изпит ще бъде върху профилиращ предмет или върху професионалната им подготовка, каза Костадинова. Тя коментира, че „всички, които искат да положат изпити, различни от профилиращите си и от професионалния, имат право да го направят, но ще го правят върху по-ниско равнище – върху общообразователната си подготовка“.
Заместник-министърът на образованието Таня Михайлова заяви, че матурата по български език и литература, която е първият държавен зрелостен изпит, ще бъде еднаква за всички ученици, които завършват.

Експертът от МОН Александър Трингов обобщи, че след четири години първият задължителен държавен зрелостен изпит ще е по български език и литература, на втория задължителен държавен изпит учениците ще могат да избират между предмети, които са им били профилиращи, но не български език, и от професионалната им подготовка. „Третият държавен изпит, който е по желание, отново зрелостниците могат да избират между предмети, като сред тях се включва и българският език, ако е бил профилиращ обаче“, обясни Трингов.

Източник: monitor.bg