Ученици

Нови критерии: 3 години уседналост за прием в първи клас

Нови правила за прием в първи клас въвежда Министерството на образованието, след като съдът отмени предишните и Столична община предложи уседналост. С най-голям шанс за записване ще са децата, чиито родители живеят в района на училището поне от 3 години, предвиждат промени в Наредба 10 на МОН, внесени за обсъждане на 28 юли.

Промяната вероятно цели предотвратяване на измамите, на които станахме свидетели – родители с фалшиви адресни регистрации да изместват семейства, които от години живеят край дадено желано училище.

Според измененията в наредбата общините ще разработват система за прием с водещ критерий близост на училището до постоянния/настоящия адрес на родителя/настойника. Местната власт ще определя и прилежащи райони на училищата за обхват на учениците. В територията на прилежащия район на средищните училища се включват и населените места без училища, от които са насочени учениците. Децата, които отговарят на водещия критерий – близост до училището, ще се разпределят в следните групи:

– първа група – деца, чийто родител/настойник е с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият му адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;

– втора група – деца, чийто родител/настойник е с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият му адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;

– трета група – деца, чиито родител/настойник е с постоянен/настоящ адрес в прилежащия района на училището, но постоянният/настоящият му адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;

– четвърта група – деца, чиито родител/настойник е с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

Първа група ще има най-голям шанс за прием, четвърта – най-малък. За разпределянето в групите ще се взема по-благоприятния за ученика адрес (постоянен или настоящ). Когато броят на децата в определена група надхвърля броя на местата, децата в тази група ще се подреждат по следните допълнителни критерии:

1. дете с трайни увреждания над 50%;

2. дете с двама починали родители;

3. други деца от семейството, обучаващи се в училището;

4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище.

Според мотивите на министъра на образованието Красимир Вълчев въвеждането на единен критерий за прием в първи клас е необходимо „за гарантиране равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки ученик“. Собствена система за прием на база тези критерии ще е нужна само на общините с повече от едно училище.

Предложените изменения са обсъдени с членовете на работната група, назначена със заповед на министъра на образованието и науката, подчертават от МОН. Според тях промените ще улеснят работата на училищата, без да се нарушава интересът на учениците, и се създават условия общините да гарантират равнопоставеност на всички кандидати при приема в първи клас и да се преодолее концентрирането на ученици в определени училища за сметка на други. Определят се ясни правила за прием, което ще осигури и по-добри възможности за контрол при кандидатстване, класиране и записване на учениците в различните видове училища, пише още министър Вълчев.

Източник: offnews.bg