Мнения

Новият министър ще уважи честване на академик

На 18 март 2013 г.м понеделник, от 11:00 часа чл.-кор. Николай Милошев, министър на образованието, младежта и науката, ще присъства на тържествена церемония по удостояването с почетния знак DOCTOR HONORIS CAUSA на акад. Евгени Головински от Софийския университет “Свети Климент Охридски”.

В Аулата на университета акад. Головински ще произнесе академично слово на тема: “Многостранни таланти: химиците, които стават писатели”.

Академик Головински работи в областта на биоорганичната химия и фармакобиохимията. Основните му приноси са по създаването на нови методи за синтез на важни групи органични съединения, предимно биологичноактивни вещества и по изясняването на биохимичните механизми на действие на лекарствени средства.

Той е автор на няколко учебника, монографията “Биохимия на антиметаболитите” и на научнопопулярните книги “Вселената, наречена вещество”, “Химията, която лекува”, “Научното любопитство”, “Мое минало незабравимо” и други.

Източник: Пресцентър на МОМН