Мнения

Новият министър се срещна с представителите на академичната общност

Новият министър на образованието, младежта и науката акад. Стефан Воденичаров присъства вчера, 8 февруари на среща с фокус върху подготовката на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, информира пресцентърът на МОМН.

На форума в сградата на образователното ведомство присъстваха ректорите на висшите училища в страната, ръководството на Българската академия на науките, включително ръководители на отделни научни направления в БАН, ръководството на Националната агенция за оценяване и акредитация, ръководството на Селскостопанската академия.

„Основната тема, за която говорихме е, че цялата наша гилдия стои пред едно предизвикателство – това е задачата, която сме си поставили – Програмата „Европа 2020″. Трябва чрез образование и наука, и иновации държавата ни да заеме своето полагащо се място“, коментира Воденичаров.

На събитието бяха представени решенията от проведена среща на Съвета на ректорите с конкретни предложения към министъра на образованието, младежта и науката за съдействие по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, за предприемане на промени във Фонд „Научни изследвания и за необходими промени в нормативни документи, отнасящи се до Закона за развитие на академичния състав, възрастта за пенсиониране на хабилитирани преподаватели, за изисквания за прием на чуждестранни студенти, за подновяване на междуправителствени спогодби, отнасящи се до сътрудничеството в областта на образованието и др.

Ректорът на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ Иван Илчев прочете приета от Съвета на ректорите декларация за подкрепа на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, с оглед на необходимостта за осигуряване на сериозно надграждане и технологично обезпечаване на научноизследователската дейност, качествено и достъпно образование и учене през целия живот.

„За първи път участвам в такава пресконференция, която е на Министерството на образованието, младежта и науката, но говорят други хора. Българската академия на науките разглежда Оперативната програма като един от най-важните и стратегически въпроси. Новият министър и подходът за включване на група, която да работи по Оперативната програма, дават оптимизъм, че има шанс тази програма да заработи“, заяви академик Дамян Дамянов, заместник-председател на БАН.

За необходимостта от коригиране на Закона за развитие на академичния състав говори и професор Боян Биолчев, председател на Националната агенция по оценяване и акредитация. С оглед подбора на журитата за хабилитиране той заяви:

„Ние разполагаме с огромни списъци на експерти по всички направления на науката и на преподаването. Подборът може да става автоматично с жребий“, коментира необходимостта от коригиране на Закона за развитие на академичния състав и подбора на журитата за хабилитиране професор Боян Биолчев, председател на Националната агенция по оценяване и акредитация.

„Лично аз съм много окуражен от единодушието на гилдията, от това, че бяха посочени пътищата, по които трябва да вървим“, обобщи след срещата министър Воденичаров.