Мнения

Новият министър даде старт на услугата APOSTILLE

Вчера, 3 юни 2013 година , министърът на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова  лично издаде удостоверение APOSTILLE  на диплома, подадена в Министерството на образованието и науката (МОН).

От 1 юни 2013 г. дейностите по издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища, от институциите в системата на народната просвета и от Министерството на образованието и науката и неговите звена се извършват от МОН. До момента тези дейности се извършваха от Министерството на външните работи (МВнР), като МОН участваше в процедурата чрез заверка на документите преди поставяне на апостила в МВнР.

С новата услуга МОН значително ще улесни гражданите, желаещи да получат удостоверение APOSTILLE, тъй като срокът е само 5 работни  дни, а заверките се извършват на  „едно гише“.

Таксата за предоставяне на административна услуга по издаване на удостоверение APOSTILLE е, както и до сега, 15 лв. (петнадесет лева).