Учители

Новият Колективен трудов договор е подписан

Подписан е новият Колективен трудов договор от Министерството на образованието и науката и национално представителните синдикални и работодателски организации в системата на предучилищното и училищното образование.

В договора са гарантирани достигнатите размери на заплатите на работещите в системата, правото на отпуск, различните видове допълнителни възнаграждения, кариерно развитие през 2022 г. Финансовите параметри в КТД ще бъдат актуализирани чрез Анекс след влизането в сила на Закона за държавния бюджет за 2023 г.

Министър Пенов отбеляза ролята на социалните партньори – синдикати и работодатели, за защитаване на интересите на всички в системата. Чрез диалог винаги може да се постигне разбирателство за спокойно упражняване на учителската професия и постигане на по-добри социални параметри за всички в сферата на образованието, посочи министър Пенов.

Новия Колективен трудов договор можете да видите ТУК

Източник: МОН