Мнения

Новият зам.-министър обяви приоритетите си

Новият заместник-министър на образованието и науката проф. Иван Димов, който ще отговаря за висшето образование и науката представяне приоритетите си пред журналисти.

„Ще работя за интегритета между висшето образование, науката и иновациите. Основните задачи, които предстоят, са свързани с финализиране на Стратегията за научните изследвания, довършване на Националната пътна карта за научна инфраструктура, изготвяне на фундаментален анализ на състоянието на университетската и научната общност, на базата на която да можем да работим оптимално в такава сложна и самоорганизирана система“, обясни той.

Като се позова на уникални за научната структура на България области като биологията, генетиката, информационните и комуникационни технологии, химията,  сеизмологията и др. заместник-министърът добави и постиженията на учените, работещи в ЦЕРН. Привличането на млади учени с програми също е сред приоритетите на проф. Димов. В сферата на висшето образование предстои довършване на оценката на въздействие върху показателите на университетите, новите критерии за прием, защитените специалности, прилагането на Закона за развитие на академичния състав, който предстои да се приеме от Народното събрание.

Като изтъкна важността на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ проф. Димов обяви, че ще работи за интегритета между висшето образование, науката и иновациите, което ще е и в партньорство с други министерства.