Училища

Новият закон ще разреши домашното образование

Държавата разрешава домашното обучение. Родителите вече ще могат да обучават децата си вкъщи в самостоятелна форма на подготовка, записаха депутатите от образователната комисия при разглеждане на второ четене на училищния закон, съобщава „Стандарт“.

До момента самостоятелна форма на обучение се разрешаваше само по здравословни причини или за деца с изявени дарби. Сега обаче в нея могат да учат децата в задължителна училищна възраст по тяхно желание или такова на родителя, както и младите хора над 16 години.

Депутати от опозицията нарекоха тези текстове от закона подводни мини, благодарение на които много деца ще бъдат изпуснати от очите на държавата и ще се увеличи броят на отпадналите.

Бюджетите на малките училища също ще пострадат, ако повече родители решат да се възползват от самостоятелната форма. На практика издръжката на едно дете на учебна година, плащана от държавата на училищата е повече от две месечни учителски заплати.