Училища

Новият закон дава частична автономия на училищата

Училищата в страната ще получат частична автономия, която ще се изрази в правото да избират методите и средствата за осигуряване на качествено образование. Това решиха в края на миналата седмица депутатите, при гласуване на текстове от новия закон за предучилищното и училищно образование.

Това ще позволи на ръководствата на училищата и на детските градини да достигат общообразователния минимум чрез различни методи на преподаване, например по системата на Монтесори или Валдорф, уточнява всекидневникът „Сега“.

Нововъведението намери място в проекта за закона тъй като различни международни изследвания констатират, че България е от държавите, в които училищата нямат достатъчно автономия.

Особено дискусионни бяха предложенията училищата да получат правото да избират собствени униформи и по начина, по който се избират имената на учебните заведения. Те бяха оспорени от опозиционна политическа сила в Народното събрание.

Дискусия имаше и по идеята имената на училищата да са „в съответствие със светския и деполитизирания характер на образованието“.