Училища

Новият закон въвежда “иновативни училища“

Новият закон за предучилищното и училищно образование ще въведе т.нар. „иновативни училища“. Пример за това е някогашния модел, създаден от Благовест Сендов, където децата могат да учат по експериментални програми, използващи нови методи на обучение.

Това е добър начин например математическите гимназии да организират подготовката си по начина, който искат, споделя един от авторите на закона Милена Дамянова, цитирана от „Стандарт“.
m
Програмите обаче ще трябва да бъдат утвърждавани от министерството, за да има гаранции, че държавата упражнява контрол.

Законът въвежда и много по-ясно разграничение за това кои гимназии могат да се кичат с титлата „езикови“

Това са само школата, в които поне три предмета извън самия чужд език се преподават на него. Сега много от школата обявяват чуждоезиков профил и родителите се лъжат, че децата им научават примерно английски еднакво добре като в Първа английска гимназия. С разграничението ще бъде ясно къде подготовката е качествена.