Училища

Новите учебни програми влизат след две години

Промяна на учебните програми сега, означава влизането им в клас не по-рано от две години, коментира пред БНТ днес министърът на образованието проф. Анелия Клисарова. Тя добави, че проектите вече са готови, но предстои да бъдат подложени на обществено обсъждане, за да се изчистят грешките.

Целта на новите програми е да се повиши функционалната грамотност на учениците.

„Данните на PISA за функционалната грамотност са притеснителни, затова трябва да вземем и взимаме мерки. Децата могат да наизустяват и да възпроизвеждат, не са научени да мислят, да имат умения за контакти, да творят. Това е глобален проблем – дължи се на проблеми в системата“, поясни Клисарова.