Мнения

Новите технологии превръщат Загреб в модерен и конкурентен eвропейски град

Загреб, столицата на република Хърватия, е културен, научен, икономически, политически и административен център, с над 1 млн. жители. За да стане модерен и конкурентен европейски град, чиито граждани са ангажирани с благоденствието му, Загреб реализира редица подобрения в бизнес процесите си и комуникацията с жителите на града.

Основна задача е премахването на прекомерната, времеемка и скъпа административна работа и включването на жителите на града в дейностите му. Постигането на целите за развитие и подобрение на ежедневието на гражданите е осъществено благодарение на модерни технологии и с помощта на партньорство с Майкрософт и Омега софтуер, както и включване в глобалната програма CityNext. CityNext е инициатива, която спомага за модернизирането на градовете, чрез въвеждането на технологии, с основна цел минимизиране на разходите и подобрение на ефикасността.

Тя прави всички административни услуги – от публичен транспорт до системите за здравеопазване и образование – достъпни онлайн и помага за установяване на онлайн комуникация с гражданите.

Преди направените нововъведения бизнес процесите в администрацията на града отнемат седмици и съответно изискват значителни разходи. С компютъризацията на мониторинга на общинските услуги, през проекта е-Radar и приложението My Zagreb е дадена възможност на гражданите да действат като общински служители. Цялата информация за града е публична и налична онлайн, благодарение на система за отворени данни, съхранявана върху платформата Microsoft Azure*.

Приложението My Zagreb позволява на гражданите да съобщават за нередности и да оказват влияние върху това какво се случва в града. Проектът e-Radar улеснява комуникацията между гражданите и общинските служби и дава възможност за статистическо проследяване, детайлни отчети и анализи, които помагат за регулирането на разходите на града. Всички активности и процеси са прозрачни и измерими. Така Загреб предоставя видими за всички процеси и процедури, подобрява връзките си с обществеността и постига целите си за развитие и привличане на инвестиции. Чрез глобалната инициатива CityNext Майкрософт помага на Загреб да е конкурентен в 21-ви век, да е град на бъдещето, който генерира икономически прогрес за страната и нови бизнес възможности.

Повече детайли за иновативния подход на Загреб вижтe ТУК.

Подобни решения биха могли да бъдат финансирани чрез Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, по мерки, насочени към местните власти, електронно управление и подобряване средата и качеството на живот.

* Microsoft Azure е съвкупност от интегрирани облачни услуги, които ви позволяват да сте бързи, да постигате повече и да спестявате пари. Облачните услуги в Azure включват услуги за анализ, изчисления, бази данни, мобилност, свързаност, съхранение и уеб приложения.

За контакти и подробности, свързани с решението и продуктите на Майкрософт, които могат да бъдат полезни и във вашата работа като представители на общинска администрация, можете да се свържете на: askus_msbg@microsoft.com.