Училища

Новите технологии в обучението по физическо възпитание

В учебните програми по физическо възпитание и спорт има толкова много очаквани резултати, които биха могли да се постигнат чрез използването на новите технологии като инструмент.

Това може да създаде възможности за формирането на знания и умения като например запознаването с основни изисквания от правилника по лека атлетика, факти, събития и образци на изкуството от древността, свързани с леката атлетика, факти, събития и образци на изкуството от древността, свързани с физическото възпитание и спорта, както и исторически факти и събития за видовете спорт.

Учителят по физическо възпитание и спорт може да постигне много резултати с един таблет в ръцете, дори и по време на учебния час, твърдят преподаватели и специалисти в областта.

Новите технологии предлагат интерактивност. На децата им е по-интересно да учат чрез взаимодействие. Може би на големия човек му е по-лесно да погледне едно табло на Слънчевата система и бързо да си извади данните, които му трябват. Но за един ученик, да се хване и да подреди планетите на едно интерактивно табло, ще му е по-интересно, а и по-полезно.

Чрез интерактивността, може да се „излъже“ ученика да научи нещо повече. На един учител по физическо, ще му е полезно ако иска да запознае децата с хилядите спортни и дворни игри и техните правила, в спорта също се мисли, убедени са специалистите.

Истинското физическо възпитание обаче не може да се замени, там трябва да се оставят таблетите и да се излезе на двора .

Снимка: www.novsport.com