Мнения

Новите теми за работа по проекти в началното училище при прилагане на технологиите

Сдружение „Образование и технологии” и
Майкрософт – България
 с подкрепата на  Национален център за безопасен интернет 
 
представят новите теми за работа по проекти в началното училище при прилагане на технологиите
 
 
Тема 1: Толерантност, приятелство, красота
 
Тема 2: Безопасно в Интернет
 
 
Уважаеми колеги,
След успеха на проекта “Пътешествие из България” на форумите във Виена и Салвадор, имаме амбицията да продължим идеята да обединяваме добри практики от колеги от цялата страна и то не водени само от идеята за награди, а от идеята да се споделя опит, да се повиши качеството на работа в училище, да се стимулира и оцени работата на учителите – новатори из цялата страна.
Европейският форум „Учители новатори” е през месец март 2010 г. в Берлин. За да можем да участваме на него, поставяме срок 10.02 за предаване на описанията на проектите, както и на крайни или междинни резултати от работата с ученици. Обобщениеята от свършената работа, както и окончателните резултати от работата по проектите, трябва да бъдат предадени до 15.06.2010 г.
Одобрените проекти ще бъдат обединени в един диск, подобно проектът „Пътешествие из България” и ще станат достояние до широк кръг учители от цялата страна.
 
 
Регламент:
В конкурса могат да участват учители от цялата страна, които работят с ученици 1-4 клас.
Избирайки глобалната тема за работа, всеки учител конкретизира нейната тематика и съдържание. Реализацията на всеки проект преминава през три етапа – организационен, оперативен и продуктивен. При подготовката на проекта трябва да се обмисли какъв продукт ще произведат учениците на финала и през цялото време на провеждане на проекта да се върви към постигането на тази цел.
Реализацията на проектите да е обвързана с използване на информационни технологии от учениците, съобразно стандартите за съответния клас. Учениците да бъдат поставени в позиция на откриватели и автори.
Темата „Толерантност, приятелство, красота” е широкообхватна и включва работа по формиране на толерантно отношение както в междуличностните отношения, така и в отношението на хората към живата и неживата природа.
Темата „Безопасно в Интернет” предполага работа на учениците за осъзнаване на ползите и опасностите от използване на Интернет. Продукт от реализация на такъв проект може да е провеждане на кампания, създаване правила за деца или родители, създаване на брошури-предупреждения, описване на негативни случки на деца в Интернет и др. 
Описанията по темите, записани във VCT-формат, както и материали от работата на учители и ученици, да бъдат изпратени не по-късно от 10.02.2010 г. по един от следните начини:
  •  чрез използване на SkyDrive
  •  по електронна поща на адрес itlearning@hotmail.com
  
Презентация във VCT формат може да бъде изтеглена от ТУК.
 
Указания за работа с презентация във VCT. 
 
 
На 10  януари във виртуалнотo училище на Teacher BG г-н Георги Апостолов –  Коодинатор на Националния център за безопасен интернет ще изнесе лекция на тема „ Безопасен интернет 3.0”
На 13  януари от  17.00 до 17.45 часа   във виртуалнотo училище на Teacher BG  Мариета Радулова – психолог и координатор на проекти в Асоциация
Родители  ще изнесе лекция на тема „ Толерантност”
На 14 януари във виртуалнотo училище на Teacher BG доц. Румяна Папанчева ще изнесе лекция на тема „ Какво е VCT?”
 
Е-мейл за контакти и въпроси: itlearning@hotmail.com
 
Красимира Димитрова – координатор на проека