Новите професии изискват нов тип знания от нов тип преподавател

Новите професии изискват нов тип знания от нов тип преподавател

“В моя проект “Experience Learning” (учене чрез правене) се хареса това, че правим неща от рециклирани материали и от ненужни стари вещи”, разказва в интервю за “Преса” награденият от Microsoft преподавател от Шумен Ангел Ангелов.

“Ние правим роботи. Изработваме ги на ръка, после ги виртуализираме, анимираме ги и накрая по различни канали споделяме тази информация в интернет, за да се види и от други”.

“Моят проект обединява всичко онова, което се търси – използване на технологии, презентиране, участие на ученици и на външни хора. Когато детето е направило нещо първо с ръцете си, то после иска да го задвижи”.

Нашето образование все още следва модела на образованието от индустриалната епоха и на учениците не им е интересно. Подготвяме децата за нещо, което вече го няма. Новите професии изискват нов стил на преподаване, но нашата образователна система не ни позволява да го правим. Затова и учителите сме скучни”.

“Искат от нас да бъдем иновативни, креативни, а учебната програма или училищната администрация не ни го позволява. Новите професии изискват нов тип знания от нов тип преподаватели. В училище нямаме предмети по голяма част от професиите, които сега са на пазара или ще излязат след 5-6 години. Например гражданско образование. Такъв предмет в училище няма, но пък провеждаме национална олимпиада по гражданско образование. Парадокс”, допълва Ангелов.

Коментари във Facebook