Учители

Новите професии изискват нов тип знания от нов тип преподавател

„В моя проект „Experience Learning“ (учене чрез правене) се хареса това, че правим неща от рециклирани материали и от ненужни стари вещи“, разказва в интервю за „Преса“ награденият от Microsoft преподавател от Шумен Ангел Ангелов.

„Ние правим роботи. Изработваме ги на ръка, после ги виртуализираме, анимираме ги и накрая по различни канали споделяме тази информация в интернет, за да се види и от други“.

„Моят проект обединява всичко онова, което се търси – използване на технологии, презентиране, участие на ученици и на външни хора. Когато детето е направило нещо първо с ръцете си, то после иска да го задвижи“.

Нашето образование все още следва модела на образованието от индустриалната епоха и на учениците не им е интересно. Подготвяме децата за нещо, което вече го няма. Новите професии изискват нов стил на преподаване, но нашата образователна система не ни позволява да го правим. Затова и учителите сме скучни“.

„Искат от нас да бъдем иновативни, креативни, а учебната програма или училищната администрация не ни го позволява. Новите професии изискват нов тип знания от нов тип преподаватели. В училище нямаме предмети по голяма част от професиите, които сега са на пазара или ще излязат след 5-6 години. Например гражданско образование. Такъв предмет в училище няма, но пък провеждаме национална олимпиада по гражданско образование. Парадокс“, допълва Ангелов.