Мнения

Новите програми по БЕЛ поставят акцент върху българските произведения

Акцент в представената от Министерството презентация по време на първото обществено обсъждане на новите учебни програми по БЕЛ и история беше фактът, че с новите учебни програми от пети до десети клас се създава ясна връзка както в надграждането на знанията по самия предмет, така и между различните предмети.

Българска литература ще се изучава повече от четири години – изцяло в седми, десети, 11-и и 12-и клас, но също и с отделни текстове в останалите класове. Досега такъв акцент върху българската литература не е имало и разпределениeто ще се фокусира именно върху нея заради външното оценяване, посочиха още експерти от МОН.

За първи път в програмата е разписано ясно разпределение между часовете за литература и часовете по български език. Това ще реши проблемите с грамотността. Обособени са часове и за комуникационни способности по няколко часа седмично, за да може децата да добият умения и за справянето си като граждани в реални ситуации.