Институции Ученици

Новите програми за XI и XII клас вече са утвърдени

Новите учебни програми за учениците в XI и XII клас по български език и по литература, математика, гражданско образование, чужд език (немски, английски, френски, испански, италиански и руски – б.а.) и физическо възпитание са утвърдени. Преподаването по тях ще започне от учебната 2020/2021 година, съобщиха от образователното министерство.

Това са последните учебни програми по новите планове, които се въвеждат с новия училищен закон от 2016 г.

Новият предмет гражданското образование е насочен не само към практическата ориентация на учениците за съвременната демократична държава, разделението на властите и структурите, но и към тяхното осмисляне. По-голямото внимание към формирането на политическа култура цели да подпомага младите хора да взимат самостоятелни и отговорни решения по актуалните въпроси.

Гражданското образование търси и по-високо развитие на гражданската среда в училище, която да бъде активен фактор за цялостното развитие на българското гражданско общество. Постигането на тази цел се реализира с включване на основни за гражданското образование теми за политиката и демокрацията, правата и отговорностите, идентичността и различията в обществото, властта и държавата, икономиката и глобалните проблеми.

„По време на обсъжданията на програмата беше изтъкнато положителното допълване на темата за гражданските свободи с акцент към структурите и механизмите на държавата и обществото и осъзнатото отношение на учениците към тях. Добавени са като нови понятия – медийна грамотност и омбудсман“, съобщиха от ресорното министерство.

Окончателният вид на програмата по литература е изработен след много широко и продължително обществено обсъждане. В министерството са получени писмени предложения. От април до края на юни са проведени 14 срещи с експерти и над 1000 учители от цялата страна и с Асоциацията на учителите по български език и литература.

Задължителните текстове са подредени по предложения на преподавателите хронологично в различните теми – „Родното и чуждото“, Любовта“, „Вярата и надеждата“, „Трудът и творчеството“ „Миналото и паметта“, „Обществото и властта“, „Животът и смъртта“, „Природата“ и “ Изборът и раздвоението“. Дава се възможност на учителите към всяка тема да избират допълнителни текстове според своите лични виждания и нивото, интересите и желанията на учениците. Така според просветното министерство не са налице автори и произведения, които да липсват или отпадат от програмите по литература.

Единадесетокласниците ще изучават текста „Бай Ганьо журналист“ на Алеко Константинов, като се дава възможност на учителите да подбират допълнителни текстове, като например „Бай Ганьо прави избори“. Комедията на Станислав Стратиев „Балкански синдром“ и „Ноев ковчег“ на Йордан Радичков също са нови произведения. Ще се изучава и „Крадецът на праскови“ на Емилиян Станев. Ще се изучават „Железният светилник“ на Димитър Талев, „Паисий“ и „Ново гробище над Сливница“ на Иван Вазов, „История“ на Никола Вапцаров и др.

Замяната на дадени текстове е продиктувана от настояването на учителите за изучаване на повече творби от съвременната българска литература, твърдят от ведомството. Стихотворението „Посвещение“ на Петя Дубарова ще се изучава в XII клас.

Източник: dnevnik.bg