Учители

Новите директори ще имат време да организират учебната година

Очаква се новоназначените директори да встъпят в длъжност преди 1 август, когато влиза в сила новият Закон за предучилищното и училищното образование. Целта е те да имат възможност да организират нормалното откриване на новата учебна година, обясни зам.-министър Стаматов.

Като отчита дългогодишния им опит, МОН изразява увереност, че той ще бъде ползван и в бъдеще. Директорите, които сега ще се пенсионират, са хора, свързали личната си съдба с българското училище и заслужават благодарността и уважението на обществото. Специфичните им знания и умения занапред могат да бъдат насочени към участия в проекти, в различни съвети и комисии по образование в полза на децата и учениците.  

Конкурсът за държавни училища ще се проведе в София при максимална прозрачност както при провеждане на теста, така и при събеседването с кандидатите. МОН ще даде указания на регионалните инспекторати по образование също да осигурят прозрачност на конкурсите.

До окончателните резултати от конкурсите досегашните директори ще изпълняват задълженията си, а там, където няма класиран кандидат старите директори също ще запазят длъжността си като временно-изпълняващи до нов конкурс.

През юли 2015 г. са проведени конкурси за директори на 105 общински и 42 държавни училища. През 2014 г. на два пъти са провеждани директорски конкурси – през януари за 183 и през юли за още 87 общински училища. През 2013 г. в две сесии са назначавани директори на 211 общински и 36 държавни училища.