Нова програма на МОМН прави Интернет задължителен за учениците

Нова програма на МОМН прави Интернет задължителен за учениците

Министерството на образованието стартира нова програма, наречена “Столче на три крака“, която ще работи в три основни направления (по едно за всеки от “краката”), информира “Труд”.

Най-важнотото от проекта е, че голямата краткосрочна цел на МОМН е да осигури един час свободен достъп до интернет на всяко дете в страната. Идеята е насочена основно към децата в по-малките населени места, от смесени и защитени училища, към тези от малцинствата и чиито родители нямат възможност да им осигурят техника и достъп до световната мрежа от дома.

За всички е ясно, че електронното обучение у нас е много атрактивно и интересно, но времето в което родният ученик ще е с лаптоп или таблет в клас е все още много далеч, осъзнават от министерството, но все пак си поставят амбициозната цел това да се случи по-рано от десет години.

Именно обучението на учениците и инфраструктурата (компютри, проектори, интерактивни дъски,софтуери) са два от “краката” на програмата.

В момента във всяко училище в страната има компютърен кабинет, а на доста места достъпът до тях е свободен и през междучасията. Там където е въведено целодневното обучение до осми клас на практика този час интернет е възможен и без допълнителни усилия, тъй като учениците се подготвят в класните стаи след часовете.

Според новата програма във всяка стая трябва да има компютър и интернет, както и проектор и бяла дъска, на която да има възможност да се предават уроците. Според финансистите на министерството това ще струва около 500-600 лв за кабинет.

В министерството подготвят програма, според която 1/3 от стойността за оборудването ще се плаща от държавата по проекти, а останалите 2/3 – от училището.

Третият “крак” от програмата се отнася до съдържанието на обучението. Той ще е най-труден за изпълнение, но без него “столчето” няма да успее да издържи. Това означава нови учебни програми, уроци и учебници. Вече има издателства, които предлагат на учителите софтуер с уроци по различни предмети.

Коментари във Facebook