Мнения

Нова Наредба за организацията на дейностите в училищното образование

През предстоящата учебна година влиза в сила новата Наредба за организацията на дейностите в училищното образование. Според нея педагогическият съвет трябва да проведе заседание, на което да има избор на учебните планове за всяка паралелка в 1-ви и 5-ти клас и да се създаде организация за целодневно обучение на учениците от  1-ви до 7-ми клас. 

Педагогическият съвет избира и двата учебни предмета, които ще са балообразуващи за учениците, завършващи 7-ми клас. Оценките по тези предмети ще се преобразуват в точки и ще се прибавят към точките от националните външни оценявания по български език и литература и по математика, за да се образува балът на седмокласниците.

Източник: МОН