Институции

Нова магистърска програма във ФЖМК – „Дигитални медии и видеоигри“

През септември е първият прием във Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) по новата магистърска програма „Дигитални медии и видеоигри“, съобщи БНР.

Ръководителят на програмата доц. Жана Попова обясни, че според част от 30комуникационните теории видеоиграта също е медия – посредник, чрез който различни хора или групи се свързват помежду си.

С особена сила това важало при онлайн общуването и пренасянето от самостоятелна игра в групова.

Местата в програмата (която ще продължи три семестъра) са 20. Кандидатите трябва да имат успех 4,50 от бакалавърската си степен. Приемът ще бъде от 3 до 10 септември. Може да се кандидатства на място във ФЖМК, както и онлайн. Амбициите на ФЖМК са възпитаниците да могат да намерят поле за изява в бизнеса и затова са поканени външни лектори.

„Надяваме се да създадем разказвачи – автори, които пишат историите в игрите на бъдещето“, каза Попова.

В определени случаи игрите могат да бъдат вредни и застрашаващи здравето на човека, предупреди тя. „Не смятаме да избягваме този социален проблем и това влияние. Но има нещо друго – игрите, когато са употребявани по начините, по които човек може да намира мярата, биха могли да бъдат и много важни за развитието на обществото“, каза тя, добавяйки: „Игрите понякога наистина губят много от времето, но покрай игрите се запознах с много хора, които смятам, че са част от всекидневието ми сега. Моят съпруг е компютърен специалист, но не играеше въобще… Нашата представа за играещите всъщност е доста вредна – че те са затворени хора, че те са хора които на тъмно играят и никога не използват игрите за социални познанства. Всъщност не е така. Голяма част от тях спортуват, голяма част се занимават и с някакви обществени каузи, търсят по всевъзможен начин да общуват с хората, с които играят, учат език“.

Попова се интересува предимно от това как самият процес на игра променя говоренето и начините на общуване между участниците. В програмата има курсове, посветени на начините на разказване в аналоговата ера и сега тука, на авторското право, за музиката и звуковата среда в игрите.

Източник: novini.bg