Училища

Нова лаборатория по „Автомобилна мехатроника“

Министърът на образованието и науката Меглена Кунева откри новата учебна лаборатория по „Автомобилна мехатроника“ в Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“. Тя подчерта, че лабораторията е отличен пример за доброто партньорство между бизнеса и училището, като посочи, че подобно сътрудничество ще вдигне на крака професионалното образование в страната.

Модерната учебна лаборатория, рожба на съвместните усилия на Професионална гимназия по транспорт и енергетика, Министерството на образованието и науката, Посолството на Швейцария и „Мото Пфое“, е с оборудване на стойност 160 хил. лева.

В нея има действащ двигател “Ford Ecoboost”, от който, с помощта на осцилоскоп, могат да се снемат в реално време параметрите, отчитани от датчиците от системата за управление на двигателя, управляващите импулси, стойностите на напрежението и други електрически параметри. Работата с осцилоскопа развива уменията на учениците за използване на диагностична съвременна апаратура. Лабораторията разполага и с още 4 симулационни табла за мехатронните системи в автомобила – за обезвреждане на отработените газове, за управление на горивни уредби и за антблокиращата спирачна система.

Лабораторията е обзаведена с работни маси, на които е възможно да се демонтират и монтират елементи от мехатронните системи на автомобила. Това е най-модерната учебна лаборатория в страната.

Източник: МОН