Училища

Нова концепция за училищното образование до месец

В образователната система трябва да има диалог, да се знаят отговорностите и правомощията на всички в нея, заяви във Варна зам. министърът на образованието Милена Дамянова и добави, че концепцията за училищното образование ще бъде промотирана до края на ноември.

Тя е в морската ни столица за участие в десетата национална конференция „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на 21 век“. Според нея е от особена важност да се дадат възможности за развивитие на училищната политика, в която са ясни механизмите на отчет и контрол. Всеки в нея – държавата, училищата, настоятелствата и общините трябва да за напълно наясно с поетите отговорности и да следят внимателно за придържането към тях.

Зам. министърът посочи, че през последните години основен проблем в системата на образованието е разпиляването, посредством неправилното използване на финансовия и човешкия ресурс.

Милена Дамянова вярва в успеха на новата концепция, но признава че нещата ще се случват бавно, тъй като за развитието на образованието е необходимо да се преразгледа и почти цялата нормативна база.