Институции

Нова дисциплина „Медиен мониторинг на социалните мрежи“ започна в СУ

От вчера във Факултета по журналистика и масова комуникация в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна ново обучение. То е насочено към социалните мрежи и новата комуникация там, както и към анализа на съобщенията, които разменяме в социалните мрежи. Основен преподавател и създател на тази нова обучителна програма е Боян Иванович – докторант във Факултета по журналистика и масова комуникация. Сред гост-лекторите е и Георги Ауад, който е сертифициран експерт от Международна асоциация за измерване и оценка на комуникацията.

В интервю за БНР Боян Иванович коментира: „Новата програма е създадена от нашето желание в университетите да се говори не само за теория, но повече и за практика. Видях нуждата от това и най-вече нуждата от това студентите да знаят какво са социалните мрежи и какво е тяхното влияние, най-вече какви са особеностите на съдържанието там. Ние ще покажем на студентите как да изследват влиянието на медиите като цяло, т.е. да отговорим на въпроси от типа – какъв процент на съдържанието в медиите се отнася до насилие, до убийства, колко от съдържанието се отнася до катастрофи, лоши или добри новини. Можем да изготвим такава статистика. Това, което ще покажем на студентите, е как да го направим. /…/ С медийния анализ виждаме как през журналистиката да видим пиара“.

Георги Ауад добави, че всички канали на информация влияят наравно: „В момента няма точно и ясно разграничение между традиционни медии и съдържанието, което хората препубликуват в социалните мрежи. Има известни блогъри, които могат да повлияят на мнението на обществеността по всякакви теми.“ Иванович подчерта, че съдържанието трябва да се персонализира според канала. В новото обучение ще бъде застъпена и темата за фалшивите новини.

Източник: actualno.com