Мнения

Новаторски практики в обучението бяха представени в Бургас

От 25 до 27 август 2010 г. в гр. Бургас с проведе Образователен форум „Иновации в обучението и познавателното развитие”.

 

Форумът е организиран от Сдружение „Иновации и технологии” с подкрепата на Бургаски университет „Асен Златаров”, Майкрософт България и РИО Бургас. Проведе се в Младежки културен център – Бургас.

 

В отделните лекции и презентации от мероприятието бяха представени новаторски учебни проекти и преподавателски практики, бяха обсъждани проблемите пред българското образование, както и форумът предостави възможност за споделяне на опит и установяване на контакти и неформални дискусии между участниците – преподаватели от всички нива на образователната система и експерти.

 

Видеозаписи на голяма част от докладите и представянията на новаторски практики и проекти на учители са публикувани във видео галерията на Мрежа на учителите новатори – Teacher.bg.

 

Новаторските практики, представени от учителите се състояха в обучение, базирано на проекти; интердисциплинарност в обучението; използване на информационни технологии в преподаването и ученето; възпитаване в толерантност чрез обучението по изобразителни изкуства, религия, музика; интегриране на деца в неравностойно положение и др.

 

Статии за отделните презентации, след като видеозаписи на тях вече са „качени” във видео галерията на Teacher.bg, ще бъдат публикувани с препратка към съответния видеозапис в новините на сайта от утре включително.