Мнения

Новаторски идеи нищиха педагози в Сандански

Конференцията „Съвременни тенденции в предучилищното възпитание“ за 11-а поредна година се провежда в Сандански под патронажа на образователното министерство. 312 са заявилите желание за участие във форума тази година. Срещата в Сандански дава възможност на педагозите да споделят своя опит, да популяризират труда на учителя в детската градина, както и да се очертаят педагогическите търсения на творците от предучилищния сектор. Обсъдени бяха новаторските идеи, които ще бъдат въведени в образованието. Слово за откриването на конференцията изнесе зам.-кметът Мария Чинкова. Сред официалните гости бе зам. областният управител Георги Баханов. Участваха и преподаватели от различни университети. Сред официалните гости от Македония бяха проф. Снежана Ми-разчева, която представи уменията, необходими за обучението в 21-и век, а проф. Михайловски от Битоля говори за съвременното обучение на надарени деца от предучилищна възраст. Всички участници във форума са съмишленици по отношение на един важен акцент в образователната система -а това е ролята на учителя като гарант за комфорта и успеха на децата, каза Мария Чинкова. Участниците бяха поздравени с изпълнение на децата от ЦДГ №3 в Сандански. На всички бяха връчени сертификати.