Мнения Ученици

НМД срещу ранния старт на часовете

Националната мрежа за децата изпрати официално становище до Министерство на образованието и науката срещу ранното започване на часовете в училище. „Изразяваме силно несъгласие с предложените поправки. Те са в разрез с цялостната философия за развитие на българското образование, залегнала в Стратегическата рамка (2021-2030), която предполага поетапно и в максимално кратки срокове преминаване към едносменен режим на обучение в средните училища в цялата страна и в разрез с интересите на децата“, се казва в документа.

Ето още от становището: „Исканата промяна дава основание да се смята, че тя е продиктувана от невъзмжоност на част от общините да организират едносменен режим на обучение във всички училища на територията си, както и да решат проблемите на приема в 1 клас и предучилищни групи на задължителното образование, което налага по-ранно започване на часовете по правило, (а не по изключение, както предпоставя наредбата към момента), за да може дневното разписание на часовете да се помести в рамките на две смени от 7.30 до 19 ч. 

В допълнение, липсата на стремеж да се премине изцяло към едносменен режим, и дори поетапно да се върви към разделяне на степените на обучение в различни сгради и училища води и до пряко нарушение на чл.102, ал.2 на ЗПУО. Множество училища в големите градове не успяват да предложат целодневно обучение (занятия и занималня) именно поради обучението на две смени, като в същото време насочват към частни платени такива. 

Създаването на нормативно правило за старт на учебния ден в 7.30ч. ще доведе до регрес в разширяване на възможностите за едносменен режим и увеличаване на приема при две смени на обучение. Така ще продължи създаването на огромни, пренаселени и нефункционални учебни заведения с над 1500 и дори 2000 учениципри които принципът за най-добър интерес на детето и поставяне на децата в центъра на образователния процес чрез индивидуален подход и специализирана подкрепа, става абсолютно неприложим“.

Източник: НМД