Ученици

НМД стартира конкурс за ученически проекти на тема “Моето участие – право или задължение“

На 14 февруари 2013 г. Национална мрежа за децата стартира конкурс за ученически проекти на тема „Моето участие – право или задължение“ в рамките на инициативата на Министерство на образованието, младежта и науката „Участвай и променяй!“.

Целта на конкурса е да насърчи креативни детски и младежки идеи за изграждането на партньорство между млади и възрастни и за прилагане правото на мнение и участие на децата (чл. 12 от Конвенцията за правата на детето на ООН).

Конкурсът е насочен към всички ученици в страната на възраст между 14 и 18 години. Проектите могат да се подават от формални и неформални групи от ученици. Събраните идейни проекти ще преминат първо през журиране, а след това най-добрите десет идеи – през гласуване във Facebook.

В резултат ще бъдат определени трите идейни проекта. Достигналите финалния етап от конкурса ще получат сертификати за участието си, а първите три и подкрепата на Национална мрежа за децата в реализирането на техните идеи. По свое желание те ще имат възможността да се включат в младежките дейности на Национална мрежа за децата.

Трите най-добри идейни проекта ще бъдат обявени на сайта и на Facebook страницата на НМД на 30 април 2013 г.

Краен срок за изпращане на проектите 5 април 2013 г., 18:00 ч.

За лесно участие можете да попълните формулярите онлайн на специално приложение на фейсбук страница ни: www.facebook.com/nmdbg

За повече информация относно регламента на конкурса, за изпращане на идеен проект или за преглед на подадените проектни предложения, изтеглете тук: РЕГЛАМЕНТ и ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ