Институции Мнения Ученици Училища Учители

НМД: Оценката за държавната политика в образованието – 3,65.

Национална мрежа за децата представи годишния доклад „Бележник“ с оценка и с препоръки за грижата за децата от страна на държавата. Чрез анкети във формирането на оценките и препоръките в доклада са се включили и 160 деца, млади хора, родители и професионалисти, както и децата от Националния юрочайлд форум.

Според тях „продължаващата пандемия задълбочи и без това силните неравенства в достъпа и качеството на образованието, но не се забелязва желание у отговорните институции да изследват и противодействат на причините за това“. В доклада пише, че през 2021 г. в разрез с всички препоръки на световните и европейските здравни организации българските ученици отново прекараха огромна част от учебното си време в дистанционно обучение. Вследствие на това мотивацията, чувството за принадлежност и ефективността на научаването спаднаха още повече както за учениците, така и за учителите.

„Не се наблюдава и реален фокус върху ефикасни мерки за преодоляване на дефицитите, създадени от ненужно дългата изолация. Няма заявка за разпознаване на важността и качествено интегриране на различни интердисциплинарни теми като дигитално-медийната грамотност и здравното и сексуално образование в общия учебен план“, пише в документа.

Общо оценката на държавната грижа за децата не надминава 3, пише Дневник.бг

Пълният  текст на Бележника четете на страницата на НМД.

Източник: Dnevnik.bg