Ученици

Нито едно дете да не отпадне от училище!

Заместник-министър Диян Стаматов  призова директорите на училища активно да се включат в проекта „Твоят час“ по оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, за да подпомогнат децата със слаби резултати,  със специални образователни потребности и с таланти.  По думите му всяко дете е в риск и заслужава подкрепа в училище, особено ако не я получава от семейството. 

Стаматов препоръча на експертите от РУО-Враца, където направи обръщението, да помагат на директорите, да внимават с рестрикциите при изпълнението на наредбите, защото тази година ще е необходима на всички, за да адаптират работата си по новия Закон за предучилищното и училищното образование.  Той специално подчерта, че квалификацията на учителите вече става задължителна, а не както досега – който пожелае да участва в обучения.

Източник: МОН