Мнения

Николай Денков откри форума “Диалог на членовете на EQAR“

На 26 и 27 ноември 2015 г. в Министерството на образованието и науката се проведе ежегодната среща на членовете на Европейския регистър за осигуряване на качество във висшето образование (EQAR).

Форумът, чийто домакин е България, е под надслов „Диалог на членовете на EQAR“. Срещата бе открита от проф. Николай Денков, заместник-министър на образованието и науката. В своето слово той говори за взаимното доверие между националните агенциите за оценяване и акредитация.

Той показа новото издание на Рейтинговата система на висшите училища в Република България и разказа за какво се използват резултатите от сравняването на професионалните направления на висшите училища.  

Членовете на EQAR, участващи в срещата, са: членове-учредители, социални партньори и правителствени представители от съответното министерство, отговорно за висшето образование. От страна на домакините присъстваха и представители на Министерството на образованието и науката на България, което е правителствен член на Регистъра от неговото основаване. Сред основните въпроси, обсъждани по време на срещата, бяха и стратегическите приоритети в осигуряването на качеството на висшето образование.