Институции Ученици Училища Учители

Николай Денков: Има сигнали за натиск върху учители и върху директори по време на предизборни кампании

Министърът на образованието и науката проф. Никалай Денков заяви в ефира на БНР, че повече от 1/3 от регионалните началници в образованието са ангажирани с партийна дейност. „Изненадващо е, че в закона няма ясно регламентирано изискване партийна политическа дейност да не се случва в училищната система. Този пропуск трябва да бъде преодолян. Висшето образование е освободено от политически доктрини. В училищното образование също трябва да има изискване за деполитизация на системата“, поясни той и каза, че има сигнали за натиск върху учители и върху директори по време на предизборни кампании.

Министерството започва подготовка за учебната 2021-2022 г. „Важно е да се подготвим за следващата учебна година. Сегашната ще завърши сравнително успешно. Но това не ни успокоява, защото през последните години нямаме качествен скок нагоре в представянето на учениците, въпреки значителното увеличаване на средствата в тази сфера… Трябва да се минимизира разликата между отделните региони и възрастовите групи“.

МОН отпуска стипедии от 100 лв на месец на зрелостници отличници, ако продължат образованието си в определени специалности. Стипендията се отпуска на ученици, които са сред първите 10% с най-високи оценки на матурата по български език и литература. На втория изпит те трябва да имат поне средния резултат по предмета за страната.

Същата стипендия могат да получат и учениците, които имат равен или над средния за страната успех по български език и литература и са сред първите 30% по успех на втори държавен зрелостен изпит по математика, по физика и астрономия или по химия и опазване на околната среда. Друго задължително условие е младежите с такива резултати да продължат обучението си в годината на завършване на средното си образование. Те трябва да са приети в държавни университети в специалност от професионалните направления „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, „Машинно инженерство“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“, „Материали и материалознание“, „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“, „Металургия“, „Химични технологии“, „Общо инженерство“. В списъка влиза и защитената специалност „Хидростроителство“ от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“.

Според министъра има добър баланс между това колко места субсидира държавата и завършващите студенти. „За да могат университетите ни да се състезават с европейските, трябва да повишат значително научната си дейност… Почти сме готови с картата за висше образование, следващата седмица ще я качим за публично обсъждане“, завърши той.

Източник: БНР, МОН