Институции Ученици Училища Учители

Николай Денков: „Децата трябва да ходят на училище, защото там е интересно“

„Необходимо е да се надграждат знанията на учениците с допълнителни извънкласни дейности. Децата трябва да ходят на училище не защото са задължени, а защото там е интересно. Този метод не е илюзия. Той работи в много други страни, но се изисква организация и допълнително финансиране“, заяви министър Денков на международната конференция “AI & The Digital Economy“. Shaping Bulgaria’s Digital Future in the OECD Perspective”.

Според него досега финансирането в системата е било насочвано за осигуряване на инфраструктура и апаратура, но трябва да се пренасочат към развитие на местните кадри, за привличане на специалисти от чужбина. „За да бъдем най-добрите, наред с оборудването, ние трябва да имаме и най-добрите кадри“, посочи проф. Денков. Той подчерта, че през последните години са направени важни стъпки за развитие на образованието, но те трябва да се надграждат. Водещи специалисти от бизнеса влизат вече в клас и показват на децата как работят новите технологии. От ранна възраст учениците изучават предмети като технологии и предприемачество. Повишава се интересът към професионалното образование, като някои професионални училища успешно конкурират езиковите и математическите гимназии.

В училищната система започна изграждане на STEM центрове. Кабинетите привличат интереса на учениците, като в тях се изучават информационни технологии, роботика, природни науки и др. „В Националния план за възстановяване и устойчивост на България заложихме всяко училище да развие STEM център. Така ще покрием цялата мрежа, за да подготвяме децата в тези интересни и важни направления“, допълни министър Денков.

Той подчерта, че в сферата на висшето образование и научните организации също са направени значителни инвестиции, но, за да продължат развитието си, те трябва да бъдат част от европейските и международните мрежи. Според него изкуственият интелект е стъпка към персонализираното образование. Той може да помогне при преминаването към обучение, насочено към всяко дете според неговите способности и потребности. Тази технология може да оказва ключова помощ  и на учителите, затова педагозите, а и бъдещите млади учители да извличат максимална полза от технологиите.

 

Източник: МОН