Училища

Не се учи в 49 училища в страната

Учебният процес в страната за днес, 5 януари, вторник, е преустановен в 49 училища, съобщават от МОН. Причината е влошената пътна обстановка и непредвидени ремонти на отоплителни инсталации.

Поради влошена пътна обстановка е преустановен учебният процес в 44 училища в следните области: област Бургас – 8 училища, област Варна – 30 училища, в област Силистра – 1, област Хасково – 4, област Ямбол – 1.

Поради непредвиден ремонт на отоплителната инсталация и изпълнение на ремонтни дейности е преустановен учебният процес в 1 училища в област Варна, в 2 училища в област Габрово, в 1 училище в област Ловеч и в 1 училище в област Силистра.