Училища

Не се учи в 346 училища в страната

По предписание на здравните органи поради висок процент на заболеваемост (грип) учебният процес е прекратен в 346 училища, както следва:  

Област Варна – 124 училища на цялата територия на област Варна от 28.01. до 31.01.2014 г.

Област Велико Търново – 1 училище – ОУ „Ф.Сакелариевич“ гр. Свищов от 28.01. до 31.01.2014 г.

Област Враца – 1 училище – ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ с. Попица от 29.01. до 31.01.2014 г.

Област Добрич – 23 училища – от 28.01. до 30.01.2014 г.

Област Ловеч – 1 училище СОУ „Димитър Митев“ гр. Ловеч от 29.01.  до 31.01.2014 г.

Област Плевен – 116 училища от 27.01. до 31.01.2014 г.

Област Русе – 72 училища от 29.01. до 31.01.2014 г.

София-град – 7 училища

27.01.2014 г. до 29.01.2014 г.,
52 ОУ “Цанко Церковски“, район „Витоша“,  
5 ОУ „Иван Вазов“, район „Витоша“,
46 ОУ „Константин Фотинов“, район „Възраждане“,
176 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, район “Нови Искър“
93 СОУ „Ал. Теодоров – Балан“ от 28 до 30.01.2014 г.
СОУ за деца с нарушено зрение „ЛУИ БРАЙЛ“ от 29.01. до 31.01.2014 г.
86 ОУ „Св. Климент Охридски“ от 29.01. до 31.01.2014 г.

Област Ямбол – 1 училище – ПГСГ „Кольо Фичето“ от 29.01. до 31.01.2014г.

Поради влошена пътна обстановка е преустановен учебният процес в 151 училища, както следва:

Област Бургас – 32 училища

28 училища от 27.01. до 29.01.2014 г.;
Професионална гимназия по селско стопанство ‘‘Златна нива‘‘ гр.Айтос- от 28.01 до 29.01. 2014 г.
3 училища от 28.01. до 29.01.2014 г.

Област Добрич – 43 училища

НУ „Христо Ботев“, с.Септемврийци –  от 28.01 до 29.01.2014 г.
ОУ „Св.св.Кирил и Методий“, с.Белгун – от 28.01 до 29.01.2014г.
15 училища от 28.01 до 30.01.2014 г.
26 училища от 27.01 до 29.01.2014 г.

Област Кърджали – 2 училища – 29.01.2014 г.

ОУ“Иван Вазов“, с. Ненково
СОУ“Паисий Хилендарски“, с. Припек

Област Силистра – 48 училища от 27.01 до 29.01.2014 г.

Област Разград – 13 училища от 27.01 до 29.01.2014 г.

Област Хасково – 4 училища

от 29.01. до 30.01.2014 г.
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Белополци
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Железино

На 29.01.2014 г.
ОУ „Христо Ботев“, с. Силен
ОУ „Христо Ботев“, с. Долно Големанци

Област Шумен – 9 училища на 29.01.2014 г.