Учители

Не се предвижда увеличение на учителските заплати тази година

До края на годината не се предвижда ново увеличение на учителските заплати, но в бюджета за т.г. има допълнителни 90 млн. лв, които ще отидат за повишение на възнагражденията в определи региони. От тях 55 млн. лв. вече са раздадени на общини със Закона на държания бюджет и целта на промените в наредбата е да поясни принципът. Други 35 млн. лв. ще бъдат разпределени по новите критерии и най-вече – за обучение на деца от уязвими групи. 

Учителите, които работят в малки населени места и с уязвими групи, ще получат допълнително увеличение на заплатите. При равни други условия повече пари ще получат преподавателите от Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар и граничните райони. Това предвижда проект за промени в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, който министърът на образованието Красимир Вълчев представи в понеделник.  Целта според него е да има добри и млади педагози във всички региони.

С промените се въвежда регионален коефициент на финансирането, според който допълнителните средства ще зависят от отдалечеността от градовете с население над 100 хил. души, от отдалечеността от общинския център и от неговата големина. Средният най-висок процент на допълнително увеличение на парите за учители в най-малките и отдалечени населени места по думите на министъра е 12%, но в повечето общини увеличението ще е по-голямо. „В близката периферия на големите градове е по-лесно да се осигурят педагози, тъй като те могат да живеят в големия град и да пътуват. Пътуващите от Хасково до Ивайловград обаче за по-пряко минават през Гърция“, обясни министър Вълчев. Вече се финансират всички разходи за транспорт на педагогически специалисти.

При равно други условия повече пари ще получат учителите от 112 общини от т. нар. региони от целенасочено въздействие – Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар и малките гранични райони. Сред общините са Ардино, Кула, Батак, Златоград, Ивайловград и други. Министър Вълчев даде пример, че средното допълнително увеличение на заплатите в Ивайловград ще бъде 16%.

Според образователния статус на родителите ще бъдат определени децата от най-уязвимите групи, за преподаването на които учителите ще получат допълнителни възнаграждения. Най-големи ще са те в училища, където родителите на половината деца са с начално образование. Предполага се, че увеличението ще бъде между 15 и 20 %. Министър Вълчев обеща и голям проект за допълнително обучение по български език в детските градини. Част от допълнителните средства ще може да бъдат давани и за други специалисти като медиатори.

Училищата, в които има концентрация на деца от уязвими групи, ще могат да формират маломерни паралелки и да ги разделят на две. Не се предвижда минимален брой на учениците в паралелка.

Източник: dnevnik.bg