Учители

Неясноти по трудовоправни въпроси в училищата

Много въпросителни са натрупани в училищата по трудовоправните въпроси, коментираха от КТ „Подкрепа“. От миналата година работодателите не са длъжни да прекратяват трудовите договори при пенсиониране на служител и ако има желание на страните, служителят може да продължи да работи.

Има неразбиране по тази тема и на някои места на учители се разяснява точно обратното. От просветното министерство обясниха, че отпускането на пенсия не е повод за изплащане на обезщетението, ако служителят продължи да работи, и парите се плащат при прекратяване на трудовото правоотношение.

За тази година програмата  не е актуализирана спрямо новия закон за училищното образование и в нея е записано, че се изплащат не повече от 8 заплати при прекратяване на правоотношението. Право на това обезщетение имат педагози, които са работили при същия работодател през последните 10 години от трудовия стаж и са синдикални членове, но в системата профсъюзното покритие е на практика пълно. 

Източник: actualno.com