Неучебни дни

Въвеждане на неучебни дни (ваканции, ДЗИ, НВО и др.) през текущата учебна година се осъществява в подменю „Неучебни дни“.

Път за отваряне на работното поле: „Учебна дейност“ – „Неучебни дни“.

Визуализира се горе в ляво на работното поле (фиг. 1) бутон „+ Добави“.

фиг. 1

Чрез активиране на бутон „+ Добави“, кликнете върху него и ще се отвари нов екран (фиг. 2), който  визуализира възможност за избор на дата (чрез календар), определяне за кого са неучебни и причината да са неучебни дните. Задължително след попълване на полетата (дата*, смяна, причина) се натиска „Добави“(има възможност и за „отказ“)

фиг. 2

« начало