Мнения

Несъответствието на образованието в ЦИЕ към съвременните условия е акцент на ITF 2009

Откриването на VІ Европейския форум на учителите новатори, провеждащ се от 24 до 26 март във Виена, Австрия, организиран ежегодно от Microsoft Corporation бе предшествано от няколко пресконференции по едно и също време – всяка за различните части от света. На пресконференцията за Централна и Източна Европа Джеймс Бернард (James Bernard) – директор в световен мащаб на глобалната програма „Партньори в познанието” на компанията, Теодор Милев – генерален директор за Централна и Източна Европа на Майкрософт, доц. д-р Румяна Папанчева, част от българската делегация на форума, министърът на образованието на Албания и др. направиха изявления, след което бяха задавани въпроси от страна на аудиторията.
 
В изявленията бе акцентирано върху възможностите, които софтуерът предоставя на учениците и учителите да се обучават и да преподават по-добре и обучаваните да разкриват пълния си потенциал. Бе отбелязано също така, че образованието и ИТ уменията са ключови фактор за конкурентоспособността и развитието на ЦИЕ в съвременните условия на т.н. „икономика на знанието” и че от ключово значение за икономическия просперитет е образованието да развива т.н. „умения на ХХІ в. (21st century skills). Доц. д-р Румяна Папанчева, преподавател в Бургаски университет и част от българската делегация посочи като основни проблеми в образованието липсата на мотивация, както сред учениците, така и сред преподаващите и че образованието не съответства на съвременните потребности. Доц. Папанчева посочи също така, че в съвременните условия не е възможно качествено образование без използване на ИТ в преподаването и ученето.
 
Беше фокусирано върху програмата на Майкрософт „Партньори в познанието”, по която в близките десет години в глобален мащаб ще бъдат инвестирани 500 млн. щ.д. и от съществуването й до сега са инвестирани също толкова. Инвестициите за ЦИЕ по програмата ще бъдат увеличени. Основна цел на „Партньори в познанието” е да популяризира и направи достъпно използването на новите информационни технологии в образователния процес в средните училищата и по този начин да бъде дадена възможността на всички учители и ученици да реализират в най-голяма степен своите възможности.
 
 
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/