Неограниченият брой учебници по предмет в основата за забавянето им

Неограниченият брой учебници по предмет в основата за забавянето им

Ситуацията с новите учебници, чието издаване вероятно ще се забави, се усложнява от факта, че този път законът дава възможност да се избира не от три учебника, а от неизброимо много, и на практика няма ограничения за участниците в тази процедура.

Точно този въпрос беше широко коментиран и разискван от специалистите преди около две години. По-голямата част от професионално ангажираните в системата на образованието – на “терена” на училището, бяха “За” идеята на министър Анелия Клисарова да има по един учебник по предмет и неограничен брой помощни материали. Това щеше да повлияе единствено на качеството – щеше да е по-високо и гафовете в учебниците значително по-малко, но засегнатите страни не бяха съгласни и това в крайна сметка отпадна като идея.

Проблемът днес се състои в това, че един учител на първолаци може да се падне да прочете десет варианта на учебник по всеки предмет и да даде мнението си за тях. Дори и процедурата да бъде онлайн, пак няма как на преподавателите да бъдат отпуснати повече от две седмици за това занимание.

Предполага се, че толкова ще получат и членовете на журито, което дава оценката на първия етап. Друг проблем е, че, за да бъдат пуснати учебниците, се иска одобрението поне на половината учители, които преподават по тези предмети.

Коментари във Facebook