Мнения

Неограниченият брой учебници по предмет в основата за забавянето им

Ситуацията с новите учебници, чието издаване вероятно ще се забави, се усложнява от факта, че този път законът дава възможност да се избира не от три учебника, а от неизброимо много, и на практика няма ограничения за участниците в тази процедура.

Точно този въпрос беше широко коментиран и разискван от специалистите преди около две години. По-голямата част от професионално ангажираните в системата на образованието – на „терена“ на училището, бяха „За“ идеята на министър Анелия Клисарова да има по един учебник по предмет и неограничен брой помощни материали. Това щеше да повлияе единствено на качеството – щеше да е по-високо и гафовете в учебниците значително по-малко, но засегнатите страни не бяха съгласни и това в крайна сметка отпадна като идея.

Проблемът днес се състои в това, че един учител на първолаци може да се падне да прочете десет варианта на учебник по всеки предмет и да даде мнението си за тях. Дори и процедурата да бъде онлайн, пак няма как на преподавателите да бъдат отпуснати повече от две седмици за това занимание.

Предполага се, че толкова ще получат и членовете на журито, което дава оценката на първия етап. Друг проблем е, че, за да бъдат пуснати учебниците, се иска одобрението поне на половината учители, които преподават по тези предмети.